פורסם דו"ח הקליניקה - השפעת שכר מינימום מותאם על זכותם של אנשים עם מוגבלויות להשתתפות שוויונית בחברה ופתרונות מיסוי חלופיים לעידוד מעסיקים להעסקתם

25/10/2022

נושא התעסוקה הוא אחד הנושאים המרכזיים בתחום שוויון זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות, ואחד החסמים הבולטים להשתתפותם השוויונית בחברה. בדו"ח מפורט זה, אשר נערך בתמיכת קרן המחקרים של המוסד לביטוח לאומי, בוחנת הקליניקה את האמצעים הקיימים לעידוד השתתפותם של אנשים עם מוגבלויות בתעסוקה, עומדת על הבעייתיות הרבה בתקנות שכר מינימום מותאם, ומציעה את כלי המיסוי ככלי חדשני לקידום שוויון זכויות של אנשים עם מוגבלויות בתחום התעסוקה. הדו"ח נכתב על ידי פרופ' צילי דגן וד"ר מיה גפן

לעיון בדו"ח

תאריך עדכון אחרון : 25/10/2022