הזכות להורות של אנשים עם מוגבלות - הצגת הדו"ח ב"פורום חיפה ללימודי מוגבלות" ובמרכז ללימודי מוגבלות באוניברסיטה העברית

06/02/2022

הקליניקה, בשיתוף עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הציגה את דו"ח הזכות להורות ביום 6.2.22 בפורום חיפה ללימודי מוגבלות באוניברסיטת חיפה, וביום 23.3.22 במרכז ללימודי מוגבלות באוניברסיטה העברית. 

הקלטת המפגש באוניברסיטת חיפה זמינה לצפייה בקישור הבא:
https://www.youtube.com/watch?list=PLtp2vzIEngTu4FgyX5JmYBQGYW9wko1Ug&v…

תאריך עדכון אחרון : 04/07/2022