קורס מעשי במנהל הציבורי - משפט פלילי ע"ש דיוויד וינר ז"ל

במסגרת הפעילות בקליניקה, מלווים הסטודנטים סניגורים ציבוריים, המייצגים חשודים ונאשמים בתיקים פליליים בערכאות השונות, ומסייעים להם בעבודתם.

הסניגורים הציבוריים אמונים על שמירת זכויותיהם של נאשמים וחשודים בעבירות פליליות, שפעמים רבות הינם קורבנות של החברה עצמה.

העבודה עם הסניגורים מאפשרת לסטודנטים הפועלים בקליניקה להתוודע לערכים חשובים של לימודי הסניגוריה: מחויבות לזכויות נאשמים וחשודים, צדק במשפט הפלילי בפרט, וצדק חברתי בכלל, תוך מתן סיוע משפטי לאחת מהאוכלוסיות החלשות ביותר בחברה הישראלית.

הסטודנטים בקליניקה מלווים את הסניגורים הציבוריים לדיונים בבתי המשפט, לפגישות עם הלקוחות וכן לפגישות עם נציגי התביעה. כמו כן עוסקים הסטודנטים בפרויקט שעניינו בקשות למשפטים חוזרים, במקרים בהם מתעורר חשש לעיוות דין או להרשעת שווא.

הקליניקה משלבת שיעורים עיוניים עם עבודה מעשית.

השיעורים העיוניים עוסקים בהיבטים תיאורטיים של הפרקטיקה הפלילית. בין יתר הנושאים הנידונים בשיעורים גם השימוש בחוקרים פרטיים לצרכי הגנה, הליכים פרוצדוראליים בבתי משפט, חקירות נגדיות וערעורים.

במהלך העבודה בקליניקה ניתן דגש מיוחד לזכויותיהם של עצורים ונאשמים ולחובותיהם המקצועיות והאתיות של הסניגורים המייצגים אותם.