תיק מיצוי זכויות

15/12/2020

הקליניקה למשפט עברי טפלה בעניינו של פונה אשר הוחתם על חוזה  מול חברה שהציגה עצמה כמתמחה בהשגת זכאות לקצבאות. הפונה, הסובל ממוגבלות נפשית, התחייב להפריש לחברה אחוזים גבוהים מקצבתו הדלה. בעזרת הקליניקה הושגה פשרה אשר פטרה את הפונה ממרבית התחייבויותיו.  

תאריך עדכון אחרון : 15/12/2020