כאן דרום: הפורום לאיכות הסביבה הגיש את התנגדותו לתוכנית מע"ר דרום

כתבה של ליאב אחאבן בעניין התנגדות שהגשנו בשם הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד בעניין תוכנית מע"ר דרום. הדרישה מן הוועדה המחוזית היא בין היתר להקטנת יחידות הדיור המוצעות, להגדלת תקני החניה, לשיפור הוראות סביבתיות ולחידוד הדרישה לבנייה ירוקה ברובע.

לקריאת הכתבה

לפרטים נוספים על הפרויקט

תאריך: