חי פה:הצלחה לעיריית חיפה בבקשה לצו ביניים כנגד תכנית נמל המפרץ

כתבה על דיון בעתירה בעניין השטח התפעולי בנמל המפרץ. בתיק ייצגנו את הפורום הישראלי לשמירה על החופים שהגיש ערר על ההחלטה לאשר את תוכנית השטח התפעולי. 

לקריאת הכתבה

לפרטים נוספים על הפרויקט

תאריך: