כלכליסט: עתירה נגד מתווה פיתוח מאגר הגז לווייתן

כתבה של ליאור גוטמן מכלכליסט על עתירה שהגשנו בשם תושבת דור על העברת צינור גז בשטחה. 

לפרטים נוספים על הפרויקט

קישור לכתבה

תאריך: