ערר על התוכנית להקמת השטח התפעולי בנמל המפרץ

11/04/2019

בשנת 2019 נעשות מגוון מהלכים להקמת נמל חדש בחיפה – נמל המפרץ. הקמת הנמל העלתה מגוון חששות ממפגעים סביבתיים באזור רווי חומרים מסוכנים. תכנון הנמל נעשה בשיטת טלאי-על-טלאי, באמצעות תוכניות נקודתיות במקום תוכנית לכלל שטח הנמל. התוכנית להקמת השטח התפעולי אושרה מבלי שיהיה בידי רשויות התכנון סקר סיכונים מצרפי שבוחן השפעה הדדית של חומרים מסוכנים ממגוון תוכניות באזור. בנוסף, התוכנית התעלמה מהנזק הרב שנגרם לחופי הקריות בעקבות הקמת הנמל. לאחר שההתנגדויות של הפורום הישראלי לשמירה על הסביבה חופית וגב' אלה נווה נדחו, הגשנו בשמן בקשת רשות ערר. הבקשה התקבלה.

בעקבות הערר שהגשנו, ועדת הערר אומנם דחתה את הטענות בעניין התכנון הכוללני, אבל קבעה שיש להגביל את כמות החומרים המסוכנים, להגביר את דיגום זיהום האוויר ולקבוע הוראות לשיקום החופים. תיקונים אלו שיפרו את ההגנה על הביטחון ובריאות הציבור והסביבה.

כתב הערר

החלטת וועדת המשנה לעררים בעניין הקמת השטח התפעולי בנמל המפרץ מיום-11.4.2019

תאריך עדכון אחרון : 17/08/2020