הערות על טיוטת הצעת מחליטים בנושא התוכנית הכלכלית (חוק ההסדרים)

12/07/2020

השבוע תעלה לדיון טיוטת התוכנית הכלכלית, או בשם היותר מוכר - חוק ההסדרים. מדובר בקובץ חקיקה מפלצתי שלרוב מאושר כמקשה אחת וללא דיון של ממש. פשוט באים ומעבירים - וההכרעות האלה יכולות להשפיע באופן הרסני על החיים שלנו.

בחסות תיקונים תקציביים הולכים להעביר רפורמה סביבתית חריגה בהיקפה - תיקונים לחוק אויר נקי, חוק חומרים מסוכנים, חוק רישוי עסקים, חוק למניעת זיהום ים וחוק התכנון והבנייה.

לקריאה ההערות

תקציר הבעיות בהצעה:

• הרפורמה מאחדת היתרים סביבתיים ביחד - תזכיר חוק מקיף ומסודר פורסמה כבר ב-2016 שיישר קו עם הרגולציה האירופאית. הממשלה החליטה לא לקדם אותו ובמקומו מעבירה עכשיו חקיקה שתאחד את ההיתרים באופן מלאכותי ועקום.

• קביעת מסלול השגה על היתר פליטה - שעוקף את המומחים במשרד להגנת הסביבה ופוגע בהליך שיתוף הציבור.

• הארכת היתר רעלים והיתר פליטה ל-10 שנים במקום עד 3 שנים ו7 שנים בהתאמה.

• ניטרול הוועדה להיתרי הזרמה לים.

• עקיפת הסמכויות של רשויות מקומיות בנוגע לרישוי עסקים של מפעלים שיוגדרו "בעלי חשיבות לאומית"

• פגיעה בחופש הפעולה של משרדי ממשלה בקביעת תנאי ברישיון עסק. התנאי הוא כלי מרכזי להבטחת בריאות הציבור, בטיחות ושמירה על הסביבה.

• הוספת מגורים לשטחי מסחר באופן שעוקף את רשויות התכנון.

תאריך עדכון אחרון : 12/07/2020