הזמנה לכנס בנושא אנשים עם מוגבלויות ואנשים זקנים בהליך הפלילי