מנהלת הקליניקה

עו"ד קרן שפר טמיר

תפקיד: 
טלפון: 
דואר אלקטרוני :