הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות לזכרו של פרופ' יעקב נאמן

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות הוקמה בשנת 2003, מתוך מודעות כואבת לכך שאנשים עם מוגבלות, המהווים כעשרים אחוזים מכלל האוכלוסייה בישראל, מופלים בכל תחומי החיים, והמציאות היום יומית עבורם היא של מחסומים פיסיים וחברתיים המוצבים בפניהם על ידי החברה.

הקליניקה מנהלת פעילות משפטית מגוונת המתאפיינת בעיקר בליטיגציה אזרחית ומנהלית, כתיבת ניירות עמדה, ייעוץ משפטי, ושיתופי פעולה עם גורמים מתחום הטיפול.

הקליניקה מעניקה סיוע משפטי וכן מידע בנוגע לזכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות. הסיוע והמידע ניתנים לאנשים עם מוגבלויות, לבני משפחתם ולארגונים, מתוך רצון לממש את הזכויות הקבועות בדין ולקדם זכויות נוספות.

הנושאים העיקריים בהם עוסקת הקליניקה הם: כשרות משפטית ואפוטרופסות, זכויות הורות, זכויות סוציאליות, ואפליה של אנשים עם מוגבלויות בתחומים שונים.

עבודת הקליניקה מושתתת על שלושה עקרונות: סינגור, מידע וחינוך. הקליניקה פועלת בשלושת המישורים ומשמשת כמרכז סיוע משפטי לאנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם, כמרכז המפיץ מידע ליחידים ולארגונים בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות וכן כקורס חינוכי עבור הסטודנטים הלוקחים בה חלק.

שירותי הקליניקה מוענקים על ידי סטודנטים הלומדים בשנה השלישית בפקולטה, בהנחיית עורכות הדין בקליניקה. הסטודנטים מנסחים מכתבים לרשויות, עתירות לערכאות השונות, דפי מידע בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות וייעוץ משפטי ראשוני.

 

ליצירת קשר: disability.rights@biu.ac.il