הקליניקה לרגולציה סביבתית

הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית נוסדה בשנת 2001 במטרה להגביר את המודעות לנושא איכות הסביבה, על ידי יצירת מדיניות, מתן ייעוץ משפטי, מחקר וחינוך בנושאים סביבתיים. הקליניקה מעניקה סיוע משפטי לארגונים ולקהילות החשופים למפגעים סביבתיים ומבקשת לשלב בין מחקרים מעמיקים וסיוע משפטי. כן מדגישה הקליניקה בפעילותה את הקשר שבין בעיות סביבתיות לשאלות של צדק חברתי.