הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות

אנשים עם מוגבלויות (פיסית, חושית, נפשית וקוגניטיבית) מהווים עשרה אחוזים מסך האוכלוסייה החיה בישראל כיום. למרות קיומה של חקיקה מתקדמת המעניקה זכויות לאוכלוסיה זו, נדמה כי עדיין קיים פער משמעותי בין המצב החקיקתי לבין הזכויות המוקנות בפועל. הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות הוקמה בשנת 2003, מתוך רצון לתת מענה למציאות הקשה של אנשים עם מוגבלויות בישראל. הקליניקה מעניקה סיוע משפטי וכן מידע בנוגע לזכויותיה של אוכלוסיה זו.