הקליניקה בתקשורת

מאמר בנושא שיטיון חלקי

במוסף צדק של מקור ראשון מתאריך 17.10.14 פורסם מאמרה של ד"ר שפרה מישלוב, מנהלת הקליניקה, בנושא מעמדם המשפטי של חולי דמנציה. המאמר פורסם גם בעלון  עמותת "עמדא"- העמותה של משפחות חולי דמנציה. לקריאת המאמר לחץ כאן.

תאריך: 

מקורבן לרוצח

ד"ר יעקב חבה, מנחה הקליניקה, פרסם במוסף צדק של מקור ראשון, בתאריך 28.11.14, מאמר בנוגע לזכותו של אדם להרוג את מי שמאיים עליו בפגיעה מינית, על רקע המאבק הציבורי לשחרורו של יונתן היילו, שהורשע ברצח ירון איילון ונשלח לעשרים שנות מאסר. לקריאת המאמר לחץ כאן.

תאריך: 

העברת נטל הראיה

ביום 26.6.14 התראיין ישראל קליין, סטודנט של הקליניקה למשפט עברי, בתכנית 'משפט עברי' ברשת מורשת של קול ישראל בנוגע לחוות דעתו - 'העברת נטל הראיה במקרה של עינוי דין'. חוות הדעת הוגשה לחברי כנסת שהגישו הצעת חוק בעניין.

לשמיעת הראיון לחץ כאן

תאריך: 

'מי שומר על כספי הפנסיה שלנו' 

באתר כיפה פורסמה כתבה בנושא זה, בה סוקר המשפט המבוים שנערך במסגרת הקליניקה אודות אחריותם של מנהלי קרנות פנסיה על כספם של משקיעים במקרה של הסדר חוב, וכן הובאו העמדות השונות שנקטו הדיינים בעניין זה.

לקריאת הכתבה.

תאריך: 

חזקת הסכמה לתרומת איברים - הכתבה

 

במוסף צדק של מקור ראשון מתאריך כ"ח באדר א' תשעד, 26.2.2014, פורסמה כתבה המבוססת על חוות דעתו של אבנר רוזנטלר, סטודנט בקליניקה, בנוגע להצעת חוק שהונחה על שולחן הכנסת בעניין 'חזקת הסכמה לתרומת איברים'.

לקריאת הכתבה.

דף 2

תאריך: 

תחנות שרות לאזרח במשפט העברי

 

פרוייקט חדש וייחודי של הקליניקה - תחנות שרות לאזרח במשפט העברי, פורסם במסגרת מדור 'שופטים ושוטרים' של יאיר שפירא בעתון 'בשבע'. קרא על הפרוייקט.

תאריך: 

זכות הערעור בבתי הדין הפרטיים לממונות- מקור ראשון

 

בשבת פרשת שופטים תשע"ד התפרסם בעיתון מקור ראשון מאמרה של מנהלת הקליניקה, ד"ר שפרה מישלוב,

העוסק בזכות הערעור בבתי הדין הפרטיים לממונות בשנים האחרונות. לקריאה לחץ כאן.

תאריך: 

הצעת חוק מחיר אחיד לחניונים ליד מרכזים רפואיים

 

באתר כיפה פורסם מאמרה של ד"ר שפרה מישלוב הבוחן את הצעת החוק להאחדת מחיר החנייה עבור הבאים בשערי המרכזים הרפואיים ברחבי הארץ.

המאמר בוחן את עמדת ההלכה כלפי הצעה זו, ואת השאלה האם ההצעה תיטיב עם ציבור צרכני השירותים הרפואיים אם לאו.

 

http://www.kipa.co.il/jew/54673.html

תאריך: 

זכות שמורה לילדים

במוסף 'צדק' של מקור ראשון מתאריך כ"ו בכסלו תשע"ד התפרסם מאמר של ד"ר שפרה מישלוב, מנהלת הקליניקה, אודות סוגיית 'הסכם בהתנהגות' כמבטל הסכמה קודמת, בהקשר להחלטת הוצאה לפעל בנוגע לויתור אם על מזונות ילדיה על ידי התנהגות. קרא עוד...

 

תאריך: 

הקליניקה ברשת מורשת

ביום 26.11.13, התראיינה מנהלת הקליניקה למשפט עברי, ד"ר שפרה מישלוב, בתכנית 'משפט עברי' ברשת מורשת של קול ישראל

ותארה את פעילות הקליניקה - את הסיוע המשפטי שניתן לפונים להתדיין בבתי דין לממונות, ואת הפעילות החברתית והאקדמית שהקלינקה שותפה בה.

תאריך: