הקליניקה בתקשורת

סייעות אישיות

 של הקליניקה.jpg

"בית המשפט: לחדש הסיוע לילדי החינוך המיוחד" כתבה של אורי פז

"הסייעות חוזרות" כתבה של תמר טרבלסי-חדד ודוד רגב

תאריך: 

כתבה בנושא ועדות ההשמה- אורלי וילנאי

 של הקליניקה.jpg

ילדי מאי- כתבתה של אורלי וילנאי

תאריך: