פעילי נט.חבר והקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות נפגשו עם נשיאת בית המשפט העליון