סיור סטודנטים בקליניקה למשפט לסיוע אזרחי ע"פ המשפט העברי בבית הדין ארץ חמדה גזית בירושלים