כנס הורות של אנשים המתמודדים עם מחלת נפש מקומה של הקהיל של הקלינוקות לסיוע על פי המשפט העברי וסיוע לאנשים עם מוגבלויות