משפט מבוים 2012- הולדה בעוולה- הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות