כנס '20 שנה להפגנות הנכים' של הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות