ביקור בבית המשפט העליון בסימן הנגשה קוגניטיבית – משפטית של הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות לזכרו של פרופ' יעקוב נאמן