יום הכשרה לקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות תשע"ט