מפגש של הסטודנטים מהקליניקה לזכויויות זקנים וניצולי שואה עם ח"כ איציק שמואלי