יום הכשרה לקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה על שם מרטי ג'יקובס ז"ל_תשע"ח