הישגים - הקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי

ייצוג יצרן תפילין

22-5-2013

הקליניקה למשפט עברי סייעה בייצוג בפני בית הדין, לתובע, יצרן תפילין, אשר הנתבע שהזמין ממנו מאה זוגות תפילין מובחרים ביטל את ההסכם ביניהם לאחר שסופקו כבר ארבעים זוגות מבין אלה שהוזמנו.

קרא את עובדות המקרה והכרעת הדין.

ייצוג בסכסוך שכנים על זכויות בנייה

22-5-2013

הקליניקה למשפט עברי ייצגה צד בנוגע לסכסוך שכנים אודות זכויות הרחבת דירה וחלוקת קרקע משותפת כאשר בין הצדדים התגלעה מחלוקת בנוגע להסכמה על בניית מדרגות חיצוניות, ועל הזכויות בשטח המשותף.

לקריאה

ייצוג שותף במקרה של סגירת העסק שלא על דעתו

22-5-2013

הקליניקה למשפט עברי ייצגה תובעים אשר נטלו חלק בשותפות בחווה לגידול דגי נוי, והנתבע סגר את העסק שלא על דעתם ואף הונה אותם מראש לטענתם בדבר מידת יכולת הסחירות של הדגים. בית הדין דן בשאלה האם מותר היה לנתבע להפוך את ההצעה לאטרקטיבית כדי לשכנע את התובעים להצטרף לשותפות, והאם חלה עליו חבות לשתפם בהחלטה על סגירת העסק.כן דן בית הדין בשאלה מה מידת אחריותם של הצדדים באחריות לכישלון העסק.

לקריאה

החלטה בעניין מעמדם ההלכתי של חוקי התכנון והבניה

10-4-2013

הקליניקה למשפט עברי ליוותה תיק שעסק במעמדם ההלכתי של חוקי התכנון והבנייה, והחלטות ועדות התכנון, בעניין ביטול תוקפה של חתימה על סמך אומדנא ועוד.

פסק הדין העניק לתובעים שיוצגו על ידי הקליניקה פיצויים גבוהים בגין הטעייתם על ידי הנתבעים.

ההחלטה

הקליניקה למשפט עברי סייעה בייעוץ לבעל דין עד לקבלת החלטה בעניין ההגנה על 'שם מסחרי' במסגרת בית הדין הרבני בירושלים

4-4-2013

התובע חיבר והוציא לאור ספרי לימוד תורניים על פי שיטת לימוד מיוחדת שפיתח, אולם לאחר זמן גילה כי הנתבע משתמש בשם זהה לשם שהעניק לספריו להפצת ספרים בשיטת לימוד דומה. בית הדין לממונות דן בעניינו וקבע כי יש להגן על ה'שם המסחרי' וכי על הנתבע להפסיק את השימוש בשם הזהה.

 

החלטה בעניין "שם מסחרי" תשע"ג