הישגים - הקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי

הקליניקה למשפט עברי סייעה בייעוץ לבעל דין עד לקבלת החלטה בעניין ההגנה על 'שם מסחרי' במסגרת בית הדין הרבני בירושלים

4-4-2013

התובע חיבר והוציא לאור ספרי לימוד תורניים על פי שיטת לימוד מיוחדת שפיתח, אולם לאחר זמן גילה כי הנתבע משתמש בשם זהה לשם שהעניק לספריו להפצת ספרים בשיטת לימוד דומה. בית הדין לממונות דן בעניינו וקבע כי יש להגן על ה'שם המסחרי' וכי על הנתבע להפסיק את השימוש בשם הזהה.

 

החלטה בעניין "שם מסחרי" תשע"ג