הישגים - הקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי

שוכר ומשכיר

24-4-2014

הקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי העניקה סיוע לנתבעים אשר התובע ששכר מהם את דירתם סירב לשלם את דמי השכירות בטענות סרק שונות ואף תבע מהם פיצויים ותשלומים נוספים.

התיק נידון בפני הרב שלמה לוי כדיין יחיד בהסכמת הצדדים, ובסופו של הדיון התקבלו מירב טענות הנתבעים.

לקריאה

ערעור על הסדר חוב

18-3-2014

סטודנטים מהקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי, בהנחיית יועץ הקליניקה, הרב ד"ר יוסי שרעבי, סייעו לבעל דין להגיש ערעור בפני בית הדין של ארץ חמדה גזית, בנוגע לבקשתו לאכוף הסכם להסדרת חובות.  לקריאה נוספת...

 

עמידה על זכויותיה של גננת במסגרת עמותה פרטית

16-1-2014

 

הקליניקה סייעה לגננת שתבעה את העמותה בה עבדה לאחר שפוטרה, לקבלת זכויות שלא ניתנו לה במשך השנים על פי דיני העבודה. התביעה נדונה בפני בית דין חרדי בירושלים, ועל סמך חוות הדעת שגובשה בקליניקה הוענקו לתובעת הזכויות המגיעות לה על פי חוק.

מחירו של שידוך

4-11-2013

סטודנטים בקליניקה למשפט עברי – מתן שרגאי ואלעד מורגנשטרן ליוו תובעים אשר התקשרו עם משרד שידוכים מוכר בציבור הדתי וחתמו עמו על חוזה שנוסח באופן חד צדדי על-ידי המשרד. בהתאם לחוזה שילמו הזוג "דמי רישום" בסך 5,800 ש"ח, לגביהם נקבע כי הם אינם ניתנים להחזרה מכל סיבה שהיא, ובתמורה לכך התחייב המשרד לפעול למציאת שידוך לבתם.

לקריאת המקרה וסיכום החלטת בית הדין לממונות.

פסק דין בעניין בעלות על השטח שמתחת לדירה

16-6-2013

הקליניקה למשפט עברי ייצגה תובע בעניין שאלת בעלותו על הקרקע שמתחת לביתו, והאם הבעלות משתרעת גם לעומק. בית המשפט קיבל את הטענה כי בעלי הבית הינם בעלים גם על עומק הקרקע שמתחתם ומשום כך לא ניתן להרחיב דירה בשטח זה ולהשתמש בו ללא הסכמתם.

לפסק הדין

פסק דין בעניין דיני עבודה

16-6-2013

הקליניקה למשפט עברי סייעה בייצוג תובע בבית דין לענייני ממונות אשר נפצע בתאונת עבודה ובנוסף זכויות העבודה שלו נפגעו על ידי המעסיק. בית הדין קיבל באופן חלקי את תביעתו.

לפסק הדין

ייצוג שותף במקרה של סגירת העסק שלא על דעתו

22-5-2013

הקליניקה למשפט עברי ייצגה תובעים אשר נטלו חלק בשותפות בחווה לגידול דגי נוי, והנתבע סגר את העסק שלא על דעתם ואף הונה אותם מראש לטענתם בדבר מידת יכולת הסחירות של הדגים. בית הדין דן בשאלה האם מותר היה לנתבע להפוך את ההצעה לאטרקטיבית כדי לשכנע את התובעים להצטרף לשותפות, והאם חלה עליו חבות לשתפם בהחלטה על סגירת העסק.כן דן בית הדין בשאלה מה מידת אחריותם של הצדדים באחריות לכישלון העסק.

לקריאה

ייצוג בסכסוך שכנים על זכויות בנייה

22-5-2013

הקליניקה למשפט עברי ייצגה צד בנוגע לסכסוך שכנים אודות זכויות הרחבת דירה וחלוקת קרקע משותפת כאשר בין הצדדים התגלעה מחלוקת בנוגע להסכמה על בניית מדרגות חיצוניות, ועל הזכויות בשטח המשותף.

לקריאה

ייצוג יצרן תפילין

22-5-2013

הקליניקה למשפט עברי סייעה בייצוג בפני בית הדין, לתובע, יצרן תפילין, אשר הנתבע שהזמין ממנו מאה זוגות תפילין מובחרים ביטל את ההסכם ביניהם לאחר שסופקו כבר ארבעים זוגות מבין אלה שהוזמנו.

קרא את עובדות המקרה והכרעת הדין.

החלטה בעניין מעמדם ההלכתי של חוקי התכנון והבניה

10-4-2013

הקליניקה למשפט עברי ליוותה תיק שעסק במעמדם ההלכתי של חוקי התכנון והבנייה, והחלטות ועדות התכנון, בעניין ביטול תוקפה של חתימה על סמך אומדנא ועוד.

פסק הדין העניק לתובעים שיוצגו על ידי הקליניקה פיצויים גבוהים בגין הטעייתם על ידי הנתבעים.

ההחלטה