הישגים - הקליניקה לזכויות חברתיות

הנחה מארנונה לאחר אנחה ויגון

כשהמהות גוברת על הפרוצדורה

אין מתנות חינם

משפט מבוים

 של הקליניקה.jpg
4-8-2010

בשנת הלימודים תש"ע קיימה הקליניקה לסיוע משפטי אזרחי בשיתוף עם הקליניקה לגישור ויישוב סכסוכים אירוע מבויים שעסק ביחסים בין המשפט לגישור. האירוע התבסס על פסק דינו של בית המשפט העליון ברע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון.

בקישורים הבאים ניתן לראות את המסמכים עליהם התבסס המשפט:

עיקרי הטיעונים מטעם המבקשים

עיקרי טיעון מעם המשיבים

 לצפיה במשפט המבוים:

http://law-clinics.biu.ac.il/he/node/354

לצפיה בתמונות מהמשפט המבוים:

 http://law-clinics.biu.ac.il/he/image/tid/13