הישגים - הקליניקה לסיוע משפטי אזרחי

תשלומי אגרת טלוויזיה

אין מתנות חינם

זכויות סוציאליות

lvgv_shl_hqlynyqh.jpg
29-3-2011

מקרה לדוגמה בו שולמו לעובדת זכויות סוציאליות רק לאחר התערבות הקליניקה. -

קיבלנו פונה בשנות העשרים לחייה, שהועסקה בתפקיד אדמיניסטרטיבי בחברת שליחויות, ופוטרה לאלתר. מעסיקיה סירבו לשלם לה כל זכות הנובעת מיחסי העבודה. בדקנו את זכויותיה בהתאם לתלושי השכר ופנינו בכתב למעסיקים. לאחר קבלת דרישתנו, הללו העבירו לה תשלום חלקי בלבד. לאחר פנייה נוספת בכתב נוצר קשר עם ב"כ המעסיקים, אשר שלל את טענותינו לגופן וחרף זאת הציע להעביר לידי הפונה סכום נוסף שעלה כדי השלמת עיקר חיוביהם כלפיה. לאחר מו"מ ביחס לנוסח הסכם הפשרה הושגה הסכמה, והפונה הגיעה לקליניקה לשם חתימה על ההסכם בפני עוה"ד אדורם, קיבלה את מלוא סכום הפשרה והביעה את שביעות רצונה מהפתרון שהושג.

משפט מבוים

 של הקליניקה.jpg
4-8-2010

בשנת הלימודים תש"ע קיימה הקליניקה לסיוע משפטי אזרחי בשיתוף עם הקליניקה לגישור ויישוב סכסוכים אירוע מבויים שעסק ביחסים בין המשפט לגישור. האירוע התבסס על פסק דינו של בית המשפט העליון ברע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון.

בקישורים הבאים ניתן לראות את המסמכים עליהם התבסס המשפט:

עיקרי הטיעונים מטעם המבקשים

עיקרי טיעון מעם המשיבים

 לצפיה במשפט המבוים:

http://law-clinics.biu.ac.il/he/node/354

לצפיה בתמונות מהמשפט המבוים:

 http://law-clinics.biu.ac.il/he/image/tid/13