הישגים - הקליניקה לסיוע משפטי אזרחי ע"ש ג'ונתן שור

16/01/2014

לאחר שנים של עשייה משפטית וחברתית, הקליניקה לסיוע אזרחי קהילתי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן ועמותת "רשת ביטחון חברתי" זיהו בעיה חברתית קשה: אנשים שצברו חוב אינם מצליחים להיחלץ במשך שנים רבות ממעגל החובות שלהם ומהמצוקה החריפה הנלווית לכך במישורים האישי, המשפחתי והחברתי. צבירת חובות גוררת סבך מעמיק של בעיות משפטיות, כלכליות, תעסוקתיות, בירוקרטיות ונפשיות, הקשורות זו לזו ומזינות זו את זו.

הגענו למסקנה שכדי לסייע לאדם לצאת מסבך זה של בעיות יש צורך במענה רב-מערכתי כוללני שיתייחס למכלול הבעיות של היחיד.

לכן, במהלך שנת הלימודים תשע"ד ארבעה סטודנטים מהקליניקה לסיוע משפטי אזרחי באוניברסיטת בר-אילן משתתפים בפיילוט של התכנית בשיתוף עמותת "רשת ביטחון חברתי" בתל אביב. על פי התכנית, החייבים משתתפים במפגשים דו שבועיים בהם נוכחים גם הסטודנטים של הקליניקה. המפגשים  מונחים על ידי פסיכולוג קליני ועובדת סוציאלית המתנדבים מטעם "רשת ביטחון חברתי". כך מקבלים החייבים, הן את הייעוץ והליווי המשפטיים שניתנים על ידי הסטודנטים בהנחיית המנחה הקליני של הקליניקה לסיוע משפטי אזרחי (עו"ד ארז יצחקי) והן גישה לאנשי מקצוע נוספים מתחום העבודה הסוציאלית, הניהול הכלכלי, פסיכולוגיה וכו'. נגישות זו מתאפשרת באמצעות שיתוף הפעולה של הקליניקה עם העמותה.

נכון להיום, אין בנמצא במדינת ישראל מסגרת אשר תחת כנפיה פועלים כלל  אנשי המקצוע הנדרשים לטיפול יעיל וכוללני בחייבים ("One Stop Shop"). תוכנית "התחלה חשה לחייבים" הינה צעד ראשון בדרך ליצירת מסגרת כוללת לטיפול ותמיכה בחייבים.

19/08/2013

הקליניקה לסיוע משפטי אזרחי טיפלה בשנה האחרונה ב – 652 פניות בתחומים אזרחיים בהם – צרכנות, ביטוח לאומי, עבודה, נזיקין, ביטוח לאומי ועוד.

לקריאת דוח הסיכום השנתי המפרט את עיקרי פועלה של הקליניקה השנה.

19/08/2013

הקליניקה לסיוע משפטי אזרחי סייעה בביטול עסקאות שעשה קטין ברשת האינטרנט באמצעות כרטיס אשראי של הוריו ללא ידיעתם והשבת סכום חיובים של עשרות אלפי שקלים.

להרחבה

19/08/2013

הקליניקה לסיוע משפט אזרחי סייעה לאדם שלקה בארוע מוחי והפך לסיעודי, לקבל את תגמולי הביטוח הסיעודי הקולקטיבי להם הוא היה זכאי מחברת הביטוח אשר בקשה להתנער מחבותה זו.

לקריאת המקרה

19/08/2013

הקליניקה לסיוע משפטי אזרחי אירחה במסגרת הרצאות הקליניקה לסטודנטים את עו"ד ברוך בן-פזי, ראש פניות הציבור במוסד לביטוח לאומי, אשר נתן לסטודנטים רקע כללי וייעוץ כיצד ניתן לסייע בתחום זה