הישגים - הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות

דוח צללים של החברה האזרחית בנושא מצב זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בישראל (דיור, תעסוקה, כשרות משפטית ומשפחה)

13-1-2019

דוח צללים של החברה האזרחית בנושא מצב זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בישראל (דיור, תעסוקה, כשרות משפטית ומשפחה)

בשנת 2012 אישררה מדינת ישראל את אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. האמנה קובעת את זכותם של אנשים עם מוגבלות להשתתף באופן שוויוני ומכובד בכל תחומי החיים, ומחייבת את המדינות שהם צדדים לה ל"מצוות עשה" המאפשרות השתתפות זו בפועל. בעקבות אישרור האמנה חברו ארגוני החברה האזרחית, והקליניקה בכללם, לפורום המרוכז על ידי ארגון בזכות ועמותת בית איזי שפירא, אשר מטרתו להטמיע את האמנה במדיניות הישראלית, כך שאזרחים ואזרחיות המתמודדים עם מוגבלות יזכו לשוויון זכויות והזדמנויות מלא. ערכיה של האמנה תואמים את ערכיה היסודיים של מדינת ישראל כמדינה יהודית המחויבת לתפיסה כי "כל אדם נברא בצלם" וכמדינה דמוקרטית המחויבת לחרויות הפרט ולזכויותיו. כך, שאמנה זו אמורה לקבל משנה תוקף במדיניות הישראלית.

 

הדו"ח היוצא בימים אלה, אשר עליו עמלו 32 ארגונים החברים בפורום, חושף את הפערים בין דרישות האמנה לבין מציאות החיים בישראל. פערים מהווים אתגר לכולנו וצריכים לעמוד לנגד עיני מקבלי החלטות בגיבוש מדיניות ובחתירה לצמצום הפערים הללו.

הדו"ח עוסק בארבעה סעיפים מסעיפי האמנה והם: כשרות משפטית ואפוטרופסות (סעיף 12), הזכות לחיים עצמאיים ולשילוב בקהילה (סעיף 19), הזכות לתעסוקה (סעיף 27), והזכות לבית ולמשפחה (סעיף 23).

הקליניקה ריכזה את כתיבת הפרק העוסק בזכות לבית ולמשפחה, בסיועם של הסטודנטים רבקה פורמן, ליאור לרנר, אורי רוס ואלישבע אמיתי.

לקריאה לחצו כאן 

משפט מבויים משותף לקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות ולקליניקה לסיוע לנשים בענייני משפחה של מרכז רקמן

21-6-2018

ביום 4.6.18 ערכנו משפט מבויים משותף לשתי הקליניקות, אשר עסק בזכותה של ילדה עם מוגבלות לשילוב במסגרת החינוכית, בהקשר של סכסוך גירושים של הוריה.

במשפט המבויים שיקפנו מצבים רווחים בסכסוכי גירושים של הורים לילדים עם מוגבלות, כאשר שאלות "משפחה קלאסיות" של משמורת ומזונות משתלבות עם שאלות של זכויות חינוך ושוויון זכויות לאנשים (וילדים) עם מוגבלויות. הרכב השופטים היה אף הוא מיוחד וכלל הפעם שני שופטים מבית המשפט לענייני משפחה (כב' השופט נחשון פישר וכב' השופטת איילת גולן-תבורי), אליהם חברה פרופ' נירית באומינגר-צביאלי, ראשת התוכנית ללימודים מתקדמים באוטיזם והמעבדה לחקר והתערבות באוטיזם, מבית הספר לחינוך בבר אילן. תודה לסטודנטים שלנו – יובל קוכנובסקי וגלעד אהרוני מצוות התביעה, וניצן חזן וחן גלזר מצוות ההגנה. 

לצפיה בהזמנה לכנס

לצפיה בתמונות 

לצפיה בפסק הדין 

כנס 'אנשים עם מוגבלויות ואנשים זקנים בהליך הפלילי'

23-4-2018

בתאריך 23.4.18 קיימה הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות בשיתוף עם הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה ע"ש מרטי ג'יקוב ז"ל, הקליניקה לגישור ויישוב סכסוכים, הקליניקה למדיניות התביעה, והקליניקה לזכויות נאשמים בהליך הפלילי כנס בנושא "אנשים על מוגבלויות ואנשים זקנים בהליך הפלילי". במסגרתו של הכנס שמענו הרצאות מרתקות מהאנשים העוסקים בפועל בהגנה על זכויותיהם של קורבנות, חשודים ונאשמים בהליך הפלילי, מנקודות מבט שונות – המשפטית, הטיפולית/סוציאלית, והתיאורטית. אנו מקוות כי הכנס יתרום לקידום השיח והפרקטיקה בנושא חשוב זה.

לצפיה בתמונות לחצו כאן 

לעיון בהזמנה לכנס לחצו כאן 

ביטול אפוטרופסות ומינוי תומך בקבלת החלטות עבור צעיר עם אוטיזם

5-3-2018

במהלך שנת 2017 הוגשה על ידי הקליניקה בקשה להסרת אפוטרופסות ומינוי תומך בקבלת החלטות. הבקשה הוגשה לבית המשפט לענייני משפחה בראשון-לציון ועסקה בעניינו של אדם צעיר עם אוטיזם, אשר אביו מונה כאפוטרופוס שלו לפני כעשור.

הקליניקה סברה כי לא היתה הצדקה של ממש למינוי, ובעיקר, שהוא אינו הולם את השינויים שהתרחשו לאחרונה בישראל – כמו גם ברחבי העולם – בתחום הכשרות המשפטית, ואשר בבסיסם המגמה להרחבת החופש והאוטונומיה של אנשים עם מוגבלויות ואנשים זקנים. גם הגורמים המשפחתיים והמקצועיים המעורבים בחייו של אותו אדם צעיר, התרשמו מהאפשרויות הנרחבות שמציעה הרפורמה בתחום הכשרות המשפטית, ובסופו של דבר הוגשה לבית המשפט בקשה אשר נתמכה גם על ידי גורמים אלה.

ביום 17.1.18, בעקבות תסקיר מפורט שהוגש על ידי ליז סולטן-סטקלר, עו"ס לסדרי דין מעיריית תל אביב, ביטלה השופטת מירה רום-פלאי את האפוטרופסות, ונתנה צו זמני לתמיכה בקבלת החלטות. הצו מפרט את תחומי התמיכה: הליווי, הסיוע, ההנגשה והייעוץ, ומדגיש את תחולתו גם כלפי צדדים שלישיים: בנקים, המוסד לביטוח לאומי, ונותני שירותים ציבוריים ופרטיים נוספים. בהתאם לאמור בצו, האדם והתומך יכולים לבטלו בהתאם לרצונם, והוא יפוג מאליו לאחר שנה.

לעיון בהחלטה לחצו כאן

לעיון בבקשה שהוגשה על ידי הקליניקה לחצו כאן 

שילוב ילדים אלרגים בצהרונים

26-2-2018

במהלך העשור האחרון משתפת הקליניקה פעולה עם משרד עוה"ד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות', באמצעות טיפול "פרו בונו" של עורכי הדין במשרד, בתיקים העוסקים בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות, המועברים אל המשרד על ידי הקליניקה. במסגרת שיתוף פעולה זה, ביום 31.8.17 הגישו עורכי הדין הילה אוחיון גליקסמן ומיכאל גינסבורג עתירה לבג"צ נגד משרד הכלכלה והתעשייה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד החינוך, משרד האוצר, המרכז לשלטון מקומי ושורה של רשויות מקומיות וחברות עירוניות, בבקשה לבטל את המדיניות המפלה, לפיה הוריהם של ילדים בעלי אלרגיה מסכנת חיים נדרשים לממן מכיסם סייעת פרטית לילדיהם במסגרת הצהרונים, כתנאי להשתתפותם של הילדים במסגרת חינוכית זו. זאת, בניגוד גמור למדיניות בנוגע לילדים אלה במסגרות החינוך הפועלות בשעות הבוקר, ובניגוד לעקרונות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998 ולאמנה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות.

בהמשך לפעולות שננקטו על ידי משרד החינוך בעקבות העתירה, לפרסום חוזר מנכ"ל חדש, ולהתחייבות המשרד שלא לנהוג באפליה כלפי ילדים עם אלרגיות, ביום 13.2.18 התקיים דיון נוסף בעתירה וניתנה החלטה. בהחלטה, התייחס בית המשפט לחובת משרד החינוך להמשיך ולטפל בפניות פרטניות אם וככל שיתגלו בעיות ביישום חוזר המנכ"ל החדש ברשות מקומית זו או אחרת. בהחלטה גם נקבע כי הפרקטיקה שהיתה נהוגה עד כה, לפיה דרשו רשויות מקומיות מהורים לחתום על טפסי הסרת אחריות, הינה פסולה ואסורה.

עו"ד מיכאל גינסבורג, עו"ד הילה אוחיון גליקסמן, והמתמחה שלי ברד, אשר טיפלו בתיק מטעם המשרד, תיארו את הדרך שעברו: "בתחילתה של הדרך, בקיץ 2017, לא ידענו אם וכיצד נצליח להביא לביטול הנוהל שהפלה באופן פסול את ילדכם הסובלים מאלרגיה בהשתתפותם בצהרונים, תוך שילובם הבטוח במסגרות הצהרונים. כיום, כשמונה חודשים לאחר מכן, אנו סבורים שהפתרון שהושג בעקבות העתירה טוב ונכון, כאשר הצלחנו להביא לביטול הנוהל, לעדכון חוזר המנכ"ל החלתו, והתאמתו למסגרות הצהרונים, תוך הבטחת מתן מענה לבעיות פרטניות, אם וככל שיתעוררו".

לעיון בפסק הדין לחצו כאן

פעילי נט.חבר והקליניקה נפגשו עם נשיאת בית המשפט העליון

18-2-2018

במהלך שנת תשע"ז קיימה הקליניקה פרוייקט הנגשת זכויות, במסגרתו נפגשו הסטודנטים בקליניקה אחת לחודש לדיון מעמיק עם קבוצת אנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית. הפרוייקט התקיים במסגרת הרחבת תחום הידע באתר "נט.חבר" – רשת חברתית מונגשת לאנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, של עמותת "בית נועם".

בנט.חבר מאמינים בזכותם של כל האנשים, עם כל סוגי היכולות, לדעת מה קורה סביבם ולהגיב לכך. לכן - כתבים-פעילים של האתר מעלים פוסטים מונגשים עם חדשות המופיעות בכלי התקשורת המרכזיים.

בעקבות כתבה חדשותית של אפרים קהילה, שעלתה באתר "נט.חבר" ושעסקה במינויה של נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, ביום 1.2.18 הוזמנו משתמשי האתר ופעילים נוספים לסיור מונגש בבית המשפט העליון ופגישה בת למעלה משעה עם הנשיאה, בה שוחחו עמה על תפקידה, על מערכת המשפט, ועל זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות. המפגש, שבו היתה לכל אחד ואחת מהפעילים הזדמנות להשמיע את קולו, היה משמעותי ומרגש.

תודה לכל העוסקות במלאכה - פנינה שטינברג, גלית קריים ורוני אוליבה מבית נועם, וניצן אלמוג מקריית אונו. תודה לסטודנטים בקי פורמן וליאור לרנר על הפגישות המשמעותיות בשנה"ל תשע"ז, ולסטודנטים בשנה"ל תשע"ח - לשחף רון וחמדת קב שעסקו רבות בהכנת המפגש והנגשתו הקוגניטיבית.

לצפיה בתמונות ניתן ללחוץ כאן 

הקליניקה בשיתוף עם קרן רודמן ולינק20 הגישה לנשיא המדינה נייר עמדה בנושא מנהיגות ומוגבלויות

25-1-2018

בשנה האחרונה עבדנו באופן אינטנסיבי על פרוייקט משותף של הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות, קרן משפחת רודרמן, ותנועת LINK20 מייסודה של הקרן, במסגרתו חקרנו את החיבור שבין מנהיגות ומוגבלות. ביום 16.1.18 הגשנו נייר עמדה ובו מסקנות המחקר לנשיא המדינה ורעייתו, במפגש חגיגי ומרגש. ח"כ קארין אלהרר – לשעבר מנהלת מערך הקליניקות שלנו, הנחתה את המפגש ותרמה מתובנותיה ונסיונה. את החלק השני של נייר העמדה – ובו ראיונות עם 21 מנהיגים עם מוגבלויות, נפרסם בקרוב.

לינק לנייר העמדה

לינק לתמונות מהמפגש בבית הנשיא

לינק לתוכנית "לילה טוב ישראל" בה דיברה קארין אלהרר על הפרוייקט (מדקה 27):

http://reshet.tv/item/news/channel2/news-tonigh/episodes/newsitem-687921/

תודה לשירה רודרמן, גליה גרנות, וג'וש מלדה מקרן משפחת רודרמן, לאיריס פינקלשטיין, לקארין אלהרר ומעיין אבימאיר, ותודה לסטודנטים שלנו שעמלו על כתיבת הדו"ח והראיונות: משה פוקס, יהודית שמוחה, עמית יוחפז, נועה ברגר-שומן, חן שליט, אושרת מלסה, עדי נסירוב, בנימין גרינבאום וראסל שטרית (שנה"ל תשע"ז), ודוד בבלי, אחמד יוסף, חמדת קב, שחף רון, אלעד רוט ובן-ציון זילברברג (שנה"ל תשע"ח).

הגשת עתירה לבג"ץ כנגד אילוץ הורים לילדים בעלי אלרגיות חמורות לממן סייעת מכיסם ע"מ לאפשר לילדיהם לנכוח במוסד החינוכי

5-9-2017

במהלך העשור האחרון משתפת הקליניקה פעולה עם משרד עוה"ד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות', באמצעות טיפול "פרו בונו" של עורכי הדין במשרד, בתיקים העוסקים בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות, המועברים אל המשרד על ידי הקליניקה. במסגרת שיתוף פעולה זה, ביום 31.8.17 הגישו עורכי הדין הילה אוחיון גליקסמן ומיכאל גינסבורג עתירה לבג"צ נגד משרד הכלכלה והתעשייה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד החינוך, משרד האוצר, המרכז לשלטון מקומי ושורה של רשויות מקומיות וחברות עירוניות, בבקשה לבטל את המדיניות המפלה, לפיה הוריהם של ילדים בעלי אלרגיה מסכנת חיים נדרשים לממן מכיסם סייעת פרטית לילדיהם במסגרת הצהרונים, כתנאי להשתתפותם של הילדים במסגרת חינוכית זו. זאת, בניגוד גמור למדיניות בנוגע לילדים אלה במסגרות החינוך הפועלות בשעות הבוקר, ובניגוד לעקרונות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998 ולאמנה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות.

בעקבות דיון שהתקיים ביום 18.917 הצהיר משרד החינוך כי לא ימנע מילדים עם אלרגיות ללמוד בצהרונים, תוך נקיטה בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על בריאותם ובטיחותם, וכי הוריהם לא יידרשו לממן סייעת אישית כתנאי לכך. נקבע, כי משרד החינוך יגיש לבית המשפט הודעת עדכון בנוגע ליישום הצהרתו.

 

לעיון בעתירה לחצו כאן 

לעיון בהחלטה לחצו כאן

לעיון בכתבה המסקרת את העתירה התפרסמה בעתון "מעריב" לחצו על הקישור: 

http://www.maariv.co.il/news/israel/Article-598463

לאחר מאבק ממושך אסף מרקר, המתמודד עם נכות נפשית הוכר כחבר קיבוץ

31-7-2017

החלטת סגנית רשם האגודות השיתופיות, עו"ד אלה אלון, מיום 6.7.17 (תיק מס' 660/671/2014 אסף מרקר נ' קיבוץ רבדים) המכירה באסף כחבר קיבוץ מכוח התנהגות.

ניתן ללמוד עוד על סיפורו של אסף ועל הקליניקות למשפטים בסרטון הקליניקות 

לצפיה בסרטון עם תרגום לאנגלית לחצו כאן           

פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, בערעור שהוגש על ידי הקיבוץ 

                                                                                          

כנס הורות של אנשים המתמודדים עם מחלת נפש מקומה של הקהילה

22-5-2017

בתאריך כ"ו באייר תשע"ז - 22.5.2017 ערכה הקליניקה יחד עם הקליניקה לסיוע על פי המפשט העברי כנס בנושא זכויות  הורים המתמודדים עם מחלות נפש ומיקומם בקהילה.

הכנס כלל משפט מבוים, הקרנה של הסרט "אמא לא משוגעת" ושיחה עם גיבורת הסרט אמירה רענן. 

תודה רבה לאמירה, לשופטים: השופטת תמר סנונית פורר, עו"ס הילה שטרן, הרב רפי פויירשטיין והרב עזריאל אריאל. 
לסטודנטים שהשתתפו במשפט המבוים: רבקה נרקיס, משה פוקס, רועי בהרד, והדס פרסקי
 וכן למתמללת: עו"ד צביה אדמון

לצפיה בתמונות לחץ כאן 

לצפיה בסרטון מתוך הכנס לחץ כאן 

לצפיה בתוכנית הכנס לחץ כאן 

לקריאה של כתב הבקשה לחץ כאן

לקריאה של כתב התשובה לחץ כאן