הישגים - הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות לזכרו של פרופ' יעקב נאמן

חידושים ומגמות באפוטרופסות בישראל, ינואר 2015

משפט מבוים בנושא הולדה בעוולה תשע"ב- 2012

23-4-2012

בשנת הלימודים תשע"ב קיימה הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות משפט מבוים בנושא "הולדה בעוולה" (הזמנה).

 

הסטודנטים שהשתתפו במשפט המבוים מטעם הקליניקה:

בשם התביעה- מר זאב לב ומר נמרוד זילברשטיין

בשם ההגנה- מר ידידיה רוזנצוויג וגב' בת ציון בן דוד

 

בהנחייתם המקצועית של עו"ד דן דולינר, עו"ד נעמה הוד

ממשרד עו"ד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

 

בהרכב השיפוטי:

ד"ר חיה עמינדב מנהלת האגף לטיפול באדם עם פיגור שכלי במשרד הרווחה

עו"ד אפרת ברזילי ממשרד עו"ד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

הרב שי פירון מנכ"ל עמותת הכל חינוך

 

בקישורים הבאים ניתן לראות את המסמכים עליהם התבסס המשפט וכן את פרוטוקול המשפט:

סיפור המקרה

כתב התביעה

כתב ההגנה

     - נספח הגנה א'

     - נספח הגנה ב'

פרוטוקול המשפט

לצפייה בתמונות מהמשפט לחצו כאן

 

משפט מבוים בנושא דיור בקהילה תשע"א 2011

5-6-2011

משפט מבוים "הזכות לדיור בקהילה"

בשנת הלימודים תשע"א קיימה הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות משפט מבוים בנושא "הזכות לדיור בקהילה" (הזמנה).

במשפט השתתפו סטודנטים מהקליניקה שכתבו את כתבי בי"ד בהנחייה צמודה של מנהלות הקליניקה ועו"ד ממשרד עו"ד גרוס, קלינהנדלר, חודק הלוי, גרינברג ושות'.

במשפט נטענו טענות שונות בנושא הנידון.

המטרה במשפט המבוים הייתה כפולה, הראשונה הינה לימוד והתנסות של הסטודנטים במעין בית משפט והשניה הינה לדיון בנושא חשוב ולהעלותו לדיון הציבורי.

בקישורים הבאים ניתן לראות את המסמכים עליהם התבסס המשפט:

סיפור המקרה

עתירה מנהלית

כתב תשובה

נספחים

פרוטוקול המשפט

לצפייה בתמונות מהמשפט כאן