הישגים - הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות

יום עיון לעובדיםות סוציאליםות - הזכות להורות

יום העיון - סדר יום
15-5-2022

ביום 15.5.22 נערך יום עיון משותף של הקליניקה, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ומשרד הרווחה, ובו הוצג דו"ח הזכות להורות של אנשים עם מוגבלות. בכנס השתתפו 160 עובדיםות סוציאליותים אשר חלקו עמנו תובנות רבות נוספות בנוגע לממשק של הורות ומוגבלות והדרכים לקדם שוויון של אנשים עם מוגבלות גם בתחום זה.

הזכות להורות של אנשים עם מוגבלות - הצגת הדו"ח ב"פורום חיפה ללימודי מוגבלות"

הזמנה למפגש
6-2-2022

ביום 6.2.22 השתתפה עו"ד רוני רוטלר במפגש פורום חיפה ללימודי מוגבלות בו הוצג דו"ח הזכות להורות של אנשים עם מוגבלות שנכתב על ידי הקליניקה ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

הקלטת המפגש זמינה לצפייה בקישור הבא:
https://www.youtube.com/watch?list=PLtp2vzIEngTu4FgyX5JmYBQGYW9wko1Ug&v=...
 

הזכות להורות של אנשים עם מוגבלויות בישראל

18-11-2021

השבוע פורסם דו"ח הזכות להורות של אנשים עם מוגבלות בישראל – תמונת מצב והמלצות לכיווני פעולה. הדו"ח הוא פרי עבודה משותפת של הקליניקה ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים. הדו"ח מסכם דיונים ממושכים שהתקיימו עם אנשים עם מוגבלות, אנשי אקדמיה, אנשי מקצוע ומשרדי ממשלתיים, נתונים מהארץ ומהעולם, ניתוח מעמיק של המצב המשפטי והמלצות עקרוניות וקונקרטיות לקידום הזכות להורות של אנשים עם כל סוגי המוגבלויות בישראל.

לקריאת הדוח

הקליניקה השתתפה בכנס בינלאומי שעסק בסיוע משפטי בזמן משבר מגיפת הקורונה

20-7-2021

עו"ד רוני רוטלר השתתפה בכנס של הארגון הבריטי "LawWorks" אשר עסק בדילמות בתחום הסיוע המשפטי בזמן משבר מגיפת הקורונה, והציגה את החסמים אשר עומדים בפני אנשים עם מוגבלויות.

קישור לצפייה בתכנית הנכס ובפאנל בו השתתפה הקליניקה (Pane 2: Pro bono clinics in a pandemic and beyond – sharing learning from global perspectives)

משרד החינוך ישתתף במימון הסעות לילדים להורים גרושים/פרודים המתגוררים ברשויות מקומיות שונות

16-2-2021

לפני כשנה וחצי הגישה הקליניקה עתירה מנהלית בבקשה לממן ולהסדיר את הסעתו של ילד עם מוגבלות אשר הוריו מתגוררים בשתי רשויות שונות לבית הספר ובחזרה משני בתיו. זאת בעקבות המציאות הרווחת שבה משרד החינוך השתתף בעלות ההסעה של רשות מקומית אחת בלבד, ובעקבות זאת, אי הסעה של ילדים על ידי הרשות שלא קיבלה את מימונו של משרד החינוך.

בעקבות הדיון בעתירה המנהלית החלה הרשות המקומית אשר לא קיבלה את מימונו של משרד החינוך להסיע את הילד (העותר) ופנתה למשרד החינוך לצורך השתתפות במימון ההסעה. בעקבות סירובו של משרד החינוך הגישה הרשות בג"צ כנגד משרד החינוך, במסגרתו ייצגנו את אותו הילד כמשיב.

בהמשך להגשת הבג"צ נגד משרד החינוך על ידי המועצה האזורית גן רווה הודיע משרד החינוך כי הוא ישנה את הוראות חוזר המנכ"ל כך שתתאפשר השתתפותו של המשרד במימון הסעת תלמידים אשר הוריהם מתגוררים ברשויות מקומיות שונות.

בהתאם להודעת משרד החינוך, עד לסיום עבודת המטה אשר תקבע את המתווה המדוייק של ההשתתפות, תדון ועדת ההסעות המרכזית של משרד החינוך בבקשות של רשויות מקומיות להשתתפות של משרד החינוך במימון הסעות של תלמידי החינוך המיוחד אשר הוריהם מתגוררים ברשויות מקומיות שונות להשתתפות במימון הסעה משתי כתובות שונות. הבקשות ידונו מתוך הכרה בכך שהוראת חוזר המנכ"ל נושא העתירה צפויה להשתנות.

לפסק הדין

 

סדנה בינלאומית ראשונה של סטודנטים בקליניקות

29-1-2021

ביום 29.1.21 השתתפה צליל ז'נט בן הרוש, סטודנטית בקליניקה, בסדנה בינלאומית של סטודנטים בקליניקות, שנערכה זו הפעם הראשונה באוניברסיטת בריסטול (באמצעות ה-ZOOM), בהשתתפות סטודנטים מבריטניה, הודו, ספרד וישראל. הדיון המרתק גילה את התכנים המשותפים לקליניקות ברחבי העולם – בתכנים, באוכלוסיות, וגם בדילמות פדגוגיות.

לינק להקלטת הסדנה:  

 

 https://youtu.be/2uAD-W8GQYg. לחץ או הקש אם אתה נותן אמון בקישור זה.">https://youtu.be/2uAD-W8GQYg

יישום האמנה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות - הגשת דו"ח צללים לועדת האו"ם

22-9-2020

במהלך החודשים האחרונים השתתפה הקליניקה בכתיבתו והצגתו של דו"ח צללים לעניין יישום האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות. הדו"ח, פרי עבודה של הפורום האזרחי לקידום האמנה המורכב מעשרות ארגונים, בריכוזם של "בזכות" ו"בית איזי שפירא", מפרט את אי ההלימה שבין הוראות האמנה לבין המציאות בישראל. בימים אלה נדון הדו"ח באו"ם, לקראת גיבוש המלצות שיועברו למדינה על מנת שתנקוט בפעולות ליישומה של האמנה ולקידום שוויון מלא של אנשים עם מוגבלויות בכל התחומים.

 

לינק לדו"ח

לינק לתרגום הדו"ח לעברית

תיעדוף חולים בתקופת הקורונה - מענה

12-7-2020

בהמשך למכתב ששלחנו, ביחד עם ארגון "בזכות" ועשרות ארגונים נוספים בנוגע לאפליית אנשים עם מוגבלויות בנייר עמדה העוסק בתעדוף לטיפול מציל חיים, התקבלה תגובתו של היועץ המשפטי לממשלה. בהתאם לתגובה, משרד הבריאות לא יקבל החלטות בעניין אימוץ נייר העמדה עד שלא יתקיים שיח עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותוך התייחסות ספציפית לסוגייה עליה קבלנו, והיא, שימוש בקריטריונים תפקודיים-תעסוקתיים לניבוי סיכויי שרידות – שימוש שמשמעותו בפועל היא אפליה פסולה של אנשים עם מוגבלויות.

לקריאת תגובתו של היועץ המשפטי לממשלה

אפליית אנשים עם מוגבלויות במסגרת תעדוף חולים בנסיבות של מחסור במשאבים

19-5-2020

בעקבות הגשת נייר עמדה מתוקן לשר הבריאות ובו המלצות לתעדוף חולים בנסיבות של מחסור במשאבים, עלה כי אנשים עם מוגבלויות עדיין מופלים לרעה, וכי בעת החלטה "מי לחיים ומי למוות" מצבם התפקודי יוביל לקטלוגם בעדיפות נמוכה להצלת חייהם. בעקבות זאת פנתה הקליניקה ביחד עם ארגון בזכות, בגיבוי של 52 ארגונים נוספים, במכתב למשרדי הבריאות והמשפטים בבקשה לדחות באופן מוחלט את המלצותיו של נייר העמדה.

לקריאת הפנייה

פעילות מערך הקליניקות בתקופת הקורונה: מרץ-אפריל 2020

לוגו מערך הקליניקות
3-5-2020

נוכח משבר הקורונה, והפגיעות השונות בזכויות אדם בכלל ובאוכלוסיות מוחלשות בפרט, התגייסו הקליניקות השונות לפעילות מרוכזת מול קובעי מדיניות לשם מזעור הפגיעה. 

קישור לדוח סיכום פעילות