הישגים - הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות

יישום האמנה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות - הגשת דו"ח צללים לועדת האו"ם

22-9-2020

במהלך החודשים האחרונים השתתפה הקליניקה בכתיבתו והצגתו של דו"ח צללים לעניין יישום האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות. הדו"ח, פרי עבודה של הפורום האזרחי לקידום האמנה המורכב מעשרות ארגונים, בריכוזם של "בזכות" ו"בית איזי שפירא", מפרט את אי ההלימה שבין הוראות האמנה לבין המציאות בישראל. בימים אלה נדון הדו"ח באו"ם, לקראת גיבוש המלצות שיועברו למדינה על מנת שתנקוט בפעולות ליישומה של האמנה ולקידום שוויון מלא של אנשים עם מוגבלויות בכל התחומים.

 

לינק לדו"ח

לינק לתרגום הדו"ח לעברית

תיעדוף חולים בתקופת הקורונה - מענה

12-7-2020

בהמשך למכתב ששלחנו, ביחד עם ארגון "בזכות" ועשרות ארגונים נוספים בנוגע לאפליית אנשים עם מוגבלויות בנייר עמדה העוסק בתעדוף לטיפול מציל חיים, התקבלה תגובתו של היועץ המשפטי לממשלה. בהתאם לתגובה, משרד הבריאות לא יקבל החלטות בעניין אימוץ נייר העמדה עד שלא יתקיים שיח עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותוך התייחסות ספציפית לסוגייה עליה קבלנו, והיא, שימוש בקריטריונים תפקודיים-תעסוקתיים לניבוי סיכויי שרידות – שימוש שמשמעותו בפועל היא אפליה פסולה של אנשים עם מוגבלויות.

לקריאת תגובתו של היועץ המשפטי לממשלה

אפליית אנשים עם מוגבלויות במסגרת תעדוף חולים בנסיבות של מחסור במשאבים

19-5-2020

בעקבות הגשת נייר עמדה מתוקן לשר הבריאות ובו המלצות לתעדוף חולים בנסיבות של מחסור במשאבים, עלה כי אנשים עם מוגבלויות עדיין מופלים לרעה, וכי בעת החלטה "מי לחיים ומי למוות" מצבם התפקודי יוביל לקטלוגם בעדיפות נמוכה להצלת חייהם. בעקבות זאת פנתה הקליניקה ביחד עם ארגון בזכות, בגיבוי של 52 ארגונים נוספים, במכתב למשרדי הבריאות והמשפטים בבקשה לדחות באופן מוחלט את המלצותיו של נייר העמדה.

לקריאת הפנייה

פעילות מערך הקליניקות בתקופת הקורונה: מרץ-אפריל 2020

לוגו מערך הקליניקות
3-5-2020

נוכח משבר הקורונה, והפגיעות השונות בזכויות אדם בכלל ובאוכלוסיות מוחלשות בפרט, התגייסו הקליניקות השונות לפעילות מרוכזת מול קובעי מדיניות לשם מזעור הפגיעה. 

קישור לדוח סיכום פעילות

פעילות מערך הקליניקות בתקופת הקורונה: מרץ-אפריל 2020

3-5-2020

נוכח משבר הקורונה, והפגיעות השונות בזכויות אדם בכלל ובאוכלוסיות מוחלשות בפרט, התגייסו הקליניקות השונות לפעילות מרוכזת מול קובעי מדיניות לשם מזעור הפגיעה. 

קישור לדוח סיכום פעילות

מניעת פגיעה בזכויותיהם של הורים לילדים עם מוגבלות העובדים במגזר הציבורי

20-4-2020

ביום 16.4.20 פנינו, פורום הקליניקות לזכויות אנשים עם מוגבלויות וארגוני החברה האזרחית אל משרד האוצר וההסתדרות בבקשה לאפשר להורים לילדים עם מוגבלות אשר הוצאו לחופשה כפויה בזמן הקורונה, לממש את הזכויות המוקנות להם בחוק לטפל בילדיהם על חשבון ימי מחלה וימי סיוע אישי.

לקריאת הפנייה

דרישה ממשרד הבריאות: אל תאמצו את דו"ח ועדת האתיקה המפלה אנשים עם מוגבלויות בתיעדוף לטיפול רפואי

20-4-2020

ביום 20.4.20, ביחד עם ארגון "בזכות" וארגונים רבים נוספים, פנינו לשר הבריאות ולמנכ"ל המשרד בדרישה דחופה שלא לאמץ את נייר העמדה של ועדת האתיקה אשר קבעה כללים לתיעדוף לטיפול רפואי בשעת חירום, ואשר קבעה אמות מידה אשר מפלות אנשים עם מוגבלויות פיזיות, ללא הצדקה רפואית, ותוך הפרה בוטה של זכותם לחיים, לכבוד, לבריאות ולשוויון.

לקריאת הפנייה

תגובת פורום הקליניקות לתזכיר חוק התאמת החקיקה להספקת שירותים חיוניים מרחוק

14-4-2020

ביום 13.4.20 הגיש פורום הקליניקות לזכויות אנשים עם מוגבלויות את הערותיו לתזכיר חוק התאמת החקיקה להספקת השירותים החיוניים מרחוק. בתגובה טענו, כי בהספקת השירותים יש לקחת בחשבון אוכלוסיות אשר נגישותן לאמצעים מקוונים דורשת התאמה, ובעיקר אנשים עם סוגים שונים של מוגבלויות. נוכח זאת ביקשנו כי בתיקוני החקיקה יילקחו בחשבון אוכלוסיות אלה (כמו גם אנשים זקנים או אנשים שאין להם גישה נוחה לטכנולוגיה) על מנת שגם אלה יוכלו להמשיך ולצרוך שירותים חיוניים באופן מותאם.

לקריאת הפנייה

הערות לתזכיר חוק הגבלות על יציאות וביקורים של דיירים המתגוררים במעונות ושל קטינים המתגוררים מחוץ לבית הוריהם

לוגו מערך הקליניקות
2-4-2020

בליל יום ראשון, 29.3.20 פורסם תזכיר חוק אשר מבקש להגביל משמעותית את חירותם של אנשים עם מוגבלויות ואנשים זקנים המתגוררים מחוץ לביתם, באופן שהלכה למעשה לא יאפשר להם לצאת מכותלי המסגרת או להיפגש עם משפחתם. וזאת בימים שבהם ממילא הם חווים קיצוץ דרסטי בשירותי התעסוקה והפנאי.
על מנת להביע את התנגדותנו חברנו לקליניקות לזכויות אנשים עם מוגבלויות מארבעה בתי ספר נוספים למשפטים – המרכז הבינתחומי, הקריה האקדמית אונו, האוניברסיטה העברית ושערי משפט, ודרשנו ממשרד הרווחה למצוא דרכים מגבילות פחות כדי למנוע אי הדבקה, ובעיקר, לשמור על החירות של אנשים עם מוגבלויות ו"שוויון בהגבלות" גם – ובעיקר - בעיתות חירום. נכון ליום 1.4.20, כפי הנראה בעקבות המחאה שלנו ושל עמותות ואנשים רבים אחרים, הוקפאה ההצבעה על הצעת החוק.

לקריאת ההערות על התזכיר:

/files/lawclinique/shared/hrvt_ltzkyr_hkhvq_-_pvrvm_hqlynyqvt_lzkvyvt_nshym_m_mvgblvyvt_30.3.20.pdf

 

יום האישה 2020- דו"ח

8-3-2020

מה מטריד נשים עם מוגבלות?

האם יש חסמים ייחודיים לקבוצה זו?

מה משותף לנשים עם מוגבלויות שונות כל כך?

לרגל יום האישה אנו משיקות דו"ח מקיף המפנה זרקור על אחת האוכלוסיות המודרות ביותר בחברה הישראלית.

לדוח המלא

לינק לסרטון הדו"ח

https://www.youtube.com/watch?v=TueTAUJ6H4U