הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה ע"ש מרטי ג'ייקוב

טלפון: 
פקס : 
דואר אלקטרוני :