הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה ע"ש מרטי ג'ייקוב

 הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה ע"ש מרטי ג'ייקוב
טלפון: 
פקס : 
דואר אלקטרוני :