קליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות

פקס : 
דואר אלקטרוני :