הקליניקה לגישור ויישוב סכסוכים

טלפון: 
פקס : 
דואר אלקטרוני :