שוטף בקליניקה

  • ד"ר שפרה מישלוב, מנהלת הקליניקה למשפט עברי, וד"ר יעקב חבה, מנחה אקדמי של הקליניקה, הרצו במסגרת הקונגרס הבינלאומי ה – 17 למדעי היהדות באוניברסיטה העברית בירושלים בתאריך י"ד באב תשע"ז, 6.8.17. הרצאתו של ד"ר חבה עסקה בנושא 'דבר ולא חצי דבר בעדות', ואילו הרצאתה של ד"ר מישלוב עסקה בהסכמי בוררות בבתי דין לממונות הפוסקים על פי ההלכה.

    http://www.jewish-studies.org/wcjsregistration_he.ehtml

  • דיון על הפעילות המחקרית בקליניקות -במסגרת הכשרת הסטודנטים בקליניקה למשפט עברי, התקיים דיון בנוגע לפוטנציאל הטמון בקליניקות לפעילות מחקרית מעמיקה.
  • מקורות הלכתיים בדבר מקומו של הייצוג בבתי הדין לדיני ממונות -שאלת ההסתייעות בעורכי דין לצורך ייצוג בפני בתי הדין הרבניים לממונות נדונה על ידי חכמים ופוסקים במהלך הדורות. בקובץ זה מובאים המקורות ההלכתיים המרכזיים הדנים בסוגיה זו.
  • הצצה אל טיבו של החינוך המשפטי אצל הרמב"ם -הרמב"ם דן בחשיבות הפשרה בין בעלי הדין לעומת מיצוי שורת הדין ומגלה דרך זאת את עמדתו בדבר אופיים הרצוי של הדיינים וטבעו של ההליך המשפטי.
  • הרצאה בנושא היחס ל'תלמיד שאינו הגון' -עו"ד משה הרשקוביץ מנהל הקליניקה למשפט עברי, העביר הרצאה בנושא זה במסגרת השתלמות מורי התושב"ע בחינוך העל יסודי.
  •  הסכם בוררות של בתי הדין ארץ חמדה-גזית -על המעוניינים להתדיין בפני בתי הדין לממונות לחתום על הסכם בוררות המסמיך את הדיינים לדון בעניינם. מצורף כאן הסכם בוררות לצורך הקלת פתיחת ההליך.
  • מידע לסטודנטים לקראת רישום - הקליניקה למשפט עברי מעניקה לסטודנטים הכשרה בתחום המשפט העברי, ומאפשרת להם להיחשף לעבודת בתי הדין, לסייע בייצוג בעלי דין בפני בית הדין, ולהיות מעורבים ביוזמות חקיקה בכנסת.