חוות דעת להצעות חוק

 

חוות דעת: נקודת מבטו של המשפט העברי בדבר הצעת החוק בנושא פרסום סמוי

חוות דעת: מתן פיצוי לצרכן בדבר הטעיה בנוגע לתכולת האריזה

אבנר רוזנטלר, סטודנט בקליניקה, כתב חוות דעת מנקודת מבטו של המשפט העברי, העוסקת בהצעת חוק שהוגשה לכנסת בעניין חזקת הסכמה לתרומת איברים. לקריאת חוות הדעת לחץ כאן.

חוות דעת: הצעת חוק לסגירת תיק מותנית בראי היהדות

חוות דעת: שיקול דעת שיפוטי בענישה

חוות דעת בעניין נישואין בין בני זוג עם מוגבלות -במסגרת פעילות הקליניקה למשפט עברי, ולבקשת הקליניקה למוגבלויות, נכתבה חוות דעת בנושא תקפם ההלכתי של נישואין בין בני זוג עם מוגבלות על מכלול ההיבטים המורכבים של נישואים אלה, כולל שאלת הולדת ילדים ועוד.

חוות דעת בעניין עסקת תיווך בין חברים, ציוני-דתי וחרדי, בעלי מנהג שונה לגבי גביית שכר על תיווך -במסגרת פעילותה של הקליניקה למשפט עברי, הוגשה לבקשת בעל דין חוות דעת בפני בית הדין לממונות ארץ חמדה-גזית בעניין הזכאות לקבלת שכר תיווך דירה ללא שנכרת חוזה תיווך.

החרם כסנקציה חברתית במשפט העברי ויישומה במשפט הנוהג -סטודנטים בקליניקה למשפט עברי כתבו חוות דעת מקיפה על החרם במשפט העברי.

חוות דעת בעניין מעמדה של טענת ההתיישנות - מה מעמדה של טענת ההתיישנות על פי המשפט העברי? בחוות דעת שכתבו סטודנטים בקליניקה למשפט עברי ניתנת סקירה על נושא זה.

חוות דעת-הקליניקה למשפט עברי העניקה על פי בקשת פונה, חוות דעת הנוגעת לעילות לערעור על פסק דין של בורר דן יחיד בשל מחלוקת מהותית על פסק דינו ובשל קשריו עם הצד השני.

חוות דעת-סטודנט בקליניקה למשפט עברי, אהרן שור, כתב חוות דעת העוסקת בהשוואה בין יחס המשפט הישראלי לנזקי גוף, לבין יחסו של המשפט העברי לנזקים אלה, ומציעה תיקונים לחוק בהתאם לרוח המשפט העברי.