סגל מערך הקליניקות

הנהלת מערך הקליניקות

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
ד"ר שירי רגב-מסלם מנהלת אקדמית של מערך הקליניקות Shiri.regev@biu.ac.il
עו"ד קרן צפריר מנהלת מקצועית של מערך הקליניקות keren.tzafrir@biu.ac.il
גב' יובל קלימי רכזת המערך 03-5317984 isla.biu@biu.ac.il
גב' תמר קאהן רכזת המערך 03-5317984 Clinics.Law@biu.ac.il
פקס מערך הקליניקות 03-5353805
פקס סטודנטים 03-6350955

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות לזכרו של פרופ' יעקב נאמן ז"ל

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
קליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות disability.rights@mail.biu.ac.il
פרופ' גדעון ספיר מנחה אקדמי gsapir@mail.biu.ac.il
עו"ד רוני רוטלר מנהלת הקליניקה roni.rothler@biu.ac.il
עו"ד מיה גפן מנהלת הקליניקה maya.gaffan@biu.ac.il
עמדת סטודנטים 03-5318373

הקליניקה לזכויות כלכליות חברתיות

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
הקליניקה לסיוע משפטי אזרחי 03-7384493 isla.biu@biu.ac.il
ד"ר שירי רגב-מסלם מנחה אקדמית shiri.regev@biu.ac.il
עו"ד תמר לוסטר מנהלת הקליניקה tamar.luster@biu.ac.il
עו"ס טל רפאלי tali.reraeli@biu.ac.il
עמדת סטודנטים 03-5318871

הקליניקה לסיוע משפטי לנשים בעניני משפחה

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
הקליניקה לסיוע משפטי לנשים בעניני משפחה 03-5317892 womenaid@mail.biu.ac.il
פרופ' רות הלפרין-קדרי מנחה אקדמית 03-5317099 halper@mail.biu.ac.il
עו"ד יוסי מנדלסון יועץ מקצועי
ד"ר גלית שאול מנהלת מרכז רקמן 03-5318895 rackman.center@mail.biu.ac.il
עו"ד עדי רז מנהלת הקליניקה

הקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
הקליניקה לסיוע אזרחי עפ"י משפט עברי 03-5318105 jewish.law@biu.ac.il
ד"ר יעקב חבה מנחה אקדמי 03-5317085 habbay@mail.biu.ac.il
ד"ר שפרה מישלוב מנהלת הקליניקה shiframish@gmail.com

הקליניקה ליישוב סכסוכים שיפוטי

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
הקליניקה ליישוב סכסוכים שיפוטי 03-5317761 mediation.law@mail.biu.ac.il
ד"ר מיכל אלברשטין מנחה אקדמית 03-5317098 malberst@mail.biu.ac.il
עו"ד שרי לוז-קנר מנהלת הקליניקה 03-5317761

הקליניקה לרגולציה סביבתית

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
הקליניקה לרגולציה סביבתית 03-5318814 environmental.law@biu.ac.il
פרופ' אורן פרז מנחה אקדמי perezo@mail.biu.ac.il
עו"ד יותם שלמה מנהל הקליניקה yotam.shlomo@biu.ac.il

הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה ע"ש מרטי ג'ייקוב

קורס מעשי במנהל הציבורי - משפט פלילי ע"ש דיוויד וינר ז"ל

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
עו"ד ענבל רובינשטיין מנחה אקדמית inbalrubinst@gmail.com
עו"ד רונה שוורץ מנחה מקצועית Ronas@justice.gov.il

קורס מעשי במנהל הציבורי - ייעוץ וחקיקה

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
ד"ר איתי בר סימן-טוב מנחה אקדמי

קורס מעשי במנהל הציבורי - פרקליטות פלילית

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
ד"ר אסף הראל מנחה אקדמי Assaf.harel@biu.ac.il
נעימה חנאווי

קורסים מעשיים במינהל ציבורי