פעילי נט.חבר והקליניקה נפגשו עם נשיאת בית המשפט העליון