הישגים - הקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי

סיכומי שנה

14-4-2013

בסיום שנת פעילות של הקליניקה, לפניכם סיכום הפעילויות המגוונות בהן נטלו הסטודנטים חלק במהלך השנה:

 

תשע"ב

סיכום שנה תשע"ב

 תש"ע

סיכום שנה תש"ע

משפטים מבויימים

14-4-2013

 משפט מבויים תשע"ג

במסגרת כנס משותף באוניברסיטת בר אילן של הקליניקה למשפט עברי – הפקולטה למשפטים ואיגוד המשפט העברי בנושא, נדון יחסם של בתי הדין הרבניים לחוק הישראלי ולדיני תכנון ובניה. המשפט המבויים התקיים בי"ב בטבת תשע"ג. השתתפו בו הרב שלמה שטסמן, הרב סיני לוי  והרב פרופ' רון קליינמן.

משפט מבויים תשע"ג 2013

 

משפט מבויים תשע"א

הקליניקה למשפט עברי קיימה משפט מבויים בנושא ועדות קבלה ליישובים קהילתיים.

המשפט המבויים נערך בכ"ב באייר תשע"א (26.5.11), והשתתפו בו הרב יוסף כרמל, הרב דוד סתיו והרב ד"ר יצחק ברנד.

משפט מבויים תשע"א 2011

 

משפט מבויים תש"ע

בשנת תש"ע קיימה הקליניקה למשפט עברי משפט מבויים בנושא זכויות יוצרים בתוכנית לימודים – היבטים קניינים, חוזיים ומוסריים. במשפט המבוים נטלו חלק הרב פרופ' נחום רקובר, הרב יונתן בלס, והרב שלמה אישון, רב שכונת רעננה מזרח וראש מכון כת"ר.

ההזמנה למשפט המבוים

 

החלטה בעניין מעמדם ההלכתי של חוקי התכנון והבניה

10-4-2013

הקליניקה למשפט עברי ליוותה תיק שעסק במעמדם ההלכתי של חוקי התכנון והבנייה, והחלטות ועדות התכנון, בעניין ביטול תוקפה של חתימה על סמך אומדנא ועוד.

פסק הדין העניק לתובעים שיוצגו על ידי הקליניקה פיצויים גבוהים בגין הטעייתם על ידי הנתבעים.

ההחלטה

חוות דעת בעניין ערוב במושב חילוני

10-4-2013

הקליניקה למשפט עברי העניקה חוות דעת לזוג דתי הגר במושב חילוני ומעוניין כי וועד המושב יתקין עירוב אשר יאפשר למשפחה התנהלות תקינה בשבת.

חוות הדעת

הקליניקה למשפט עברי סייעה בייעוץ לבעל דין עד לקבלת החלטה בעניין ההגנה על 'שם מסחרי' במסגרת בית הדין הרבני בירושלים

4-4-2013

התובע חיבר והוציא לאור ספרי לימוד תורניים על פי שיטת לימוד מיוחדת שפיתח, אולם לאחר זמן גילה כי הנתבע משתמש בשם זהה לשם שהעניק לספריו להפצת ספרים בשיטת לימוד דומה. בית הדין לממונות דן בעניינו וקבע כי יש להגן על ה'שם המסחרי' וכי על הנתבע להפסיק את השימוש בשם הזהה.

 

החלטה בעניין "שם מסחרי" תשע"ג