הישגים - הקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי

עמידה על זכויותיה של גננת במסגרת עמותה פרטית

16-1-2014

 

הקליניקה סייעה לגננת שתבעה את העמותה בה עבדה לאחר שפוטרה, לקבלת זכויות שלא ניתנו לה במשך השנים על פי דיני העבודה. התביעה נדונה בפני בית דין חרדי בירושלים, ועל סמך חוות הדעת שגובשה בקליניקה הוענקו לתובעת הזכויות המגיעות לה על פי חוק.

מחירו של שידוך

4-11-2013

סטודנטים בקליניקה למשפט עברי – מתן שרגאי ואלעד מורגנשטרן ליוו תובעים אשר התקשרו עם משרד שידוכים מוכר בציבור הדתי וחתמו עמו על חוזה שנוסח באופן חד צדדי על-ידי המשרד. בהתאם לחוזה שילמו הזוג "דמי רישום" בסך 5,800 ש"ח, לגביהם נקבע כי הם אינם ניתנים להחזרה מכל סיבה שהיא, ובתמורה לכך התחייב המשרד לפעול למציאת שידוך לבתם.

לקריאת המקרה וסיכום החלטת בית הדין לממונות.

כנס רבני קהילות בנושא: המשפט העברי בקהילה

2-9-2013

הקליניקה למשפט עברי קיימה ביום רביעי, כ"ב באלול תשע"ג, 28.8.13, כנס בהשתתפות הרב יעקב אריאל, רב העיר רמת גן, הרב ד"ר רצון ערוסי, רב העיר קרית אונו, הרב יוסף כרמל, ראש בתי הדין ארץ חמדה- גזית, ודיינים, רבנים וחוקרים נוספים.

לתכנית הכנס .

לתמונות מהכנס.

קטעי אודיו מהכנס

 

 

הצעות לשינוי סעיפי הקודקס האזרחי העוסקים בהשבת אבידה

25-7-2013

סטודנטים בקליניקה למשפט עברי, מתן שרגאי ואלעד מורגנשטרן, כתבו חוות דעת מנקודת השקפתו של המשפט העברי, על פרק השבת אבידה בקודקס האזרחי.

בחוות דעתם הם הציעו תיקונים קונקטיים לחקיקה על פי מסקנות מחקרם. חוות הדעת הועברה לח"כ דודו רותם לבקשתו.

לקריאה נוספת

חוות דעת בוררות חובה לח"כ איילת שקד

3-7-2013

סטודנטים של הקליניקה למשפט עברי, אריאל צ'סנר וחובב קרן, העניקו לסיעת הבית היהודי בכנסת חוות דעת במנקודת מבטו של המשפט העברי נוגע להצעת חוק שגובשה על ידי הסיעה בנושא 'בוררות ממלכתית חובה' - המחייבת גופים המעניקים שירותים חיוניים  להופיע בפני בורר בעקבות סכסוכי עבודה, טרם הכרזה על שביתה.

לחוות הדעת

פסק דין בעניין בעלות על השטח שמתחת לדירה

16-6-2013

הקליניקה למשפט עברי ייצגה תובע בעניין שאלת בעלותו על הקרקע שמתחת לביתו, והאם הבעלות משתרעת גם לעומק. בית המשפט קיבל את הטענה כי בעלי הבית הינם בעלים גם על עומק הקרקע שמתחתם ומשום כך לא ניתן להרחיב דירה בשטח זה ולהשתמש בו ללא הסכמתם.

לפסק הדין

פסק דין בעניין דיני עבודה

16-6-2013

הקליניקה למשפט עברי סייעה בייצוג תובע בבית דין לענייני ממונות אשר נפצע בתאונת עבודה ובנוסף זכויות העבודה שלו נפגעו על ידי המעסיק. בית הדין קיבל באופן חלקי את תביעתו.

לפסק הדין

ייצוג שותף במקרה של סגירת העסק שלא על דעתו

22-5-2013

הקליניקה למשפט עברי ייצגה תובעים אשר נטלו חלק בשותפות בחווה לגידול דגי נוי, והנתבע סגר את העסק שלא על דעתם ואף הונה אותם מראש לטענתם בדבר מידת יכולת הסחירות של הדגים. בית הדין דן בשאלה האם מותר היה לנתבע להפוך את ההצעה לאטרקטיבית כדי לשכנע את התובעים להצטרף לשותפות, והאם חלה עליו חבות לשתפם בהחלטה על סגירת העסק.כן דן בית הדין בשאלה מה מידת אחריותם של הצדדים באחריות לכישלון העסק.

לקריאה

ייצוג בסכסוך שכנים על זכויות בנייה

22-5-2013

הקליניקה למשפט עברי ייצגה צד בנוגע לסכסוך שכנים אודות זכויות הרחבת דירה וחלוקת קרקע משותפת כאשר בין הצדדים התגלעה מחלוקת בנוגע להסכמה על בניית מדרגות חיצוניות, ועל הזכויות בשטח המשותף.

לקריאה

ייצוג יצרן תפילין

22-5-2013

הקליניקה למשפט עברי סייעה בייצוג בפני בית הדין, לתובע, יצרן תפילין, אשר הנתבע שהזמין ממנו מאה זוגות תפילין מובחרים ביטל את ההסכם ביניהם לאחר שסופקו כבר ארבעים זוגות מבין אלה שהוזמנו.

קרא את עובדות המקרה והכרעת הדין.