הישגים - קורס מעשי במנהל הציבורי - משפט פלילי ע"ש דיוויד וינר ז"ל

תיאור פעילות הסטודנטים בקליניקה

 של הקליניקה.jpg
10-8-2010

במסגרת פעילות הקליניקה מוצמד כל סטודנט לסניגור פלילי, סניגור ציבורי, המייצג נאשמים בפלילים מטעם הסניגוריה הציבורית בהליכים השונים. הסניגורים מטפלים בתיקים ובהליכים ונים בתחום הפלילי הרחב.

לפירוט פעילות הסטודנטים בקליניקה