הישגים - הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות

משפט מבוים בנושא דיור בקהילה תשע"א 2011

5-6-2011

משפט מבוים "הזכות לדיור בקהילה"

בשנת הלימודים תשע"א קיימה הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות משפט מבוים בנושא "הזכות לדיור בקהילה" (הזמנה).

במשפט השתתפו סטודנטים מהקליניקה שכתבו את כתבי בי"ד בהנחייה צמודה של מנהלות הקליניקה ועו"ד ממשרד עו"ד גרוס, קלינהנדלר, חודק הלוי, גרינברג ושות'.

במשפט נטענו טענות שונות בנושא הנידון.

המטרה במשפט המבוים הייתה כפולה, הראשונה הינה לימוד והתנסות של הסטודנטים במעין בית משפט והשניה הינה לדיון בנושא חשוב ולהעלותו לדיון הציבורי.

בקישורים הבאים ניתן לראות את המסמכים עליהם התבסס המשפט:

סיפור המקרה

עתירה מנהלית

כתב תשובה

נספחים

פרוטוקול המשפט

לצפייה בתמונות מהמשפט כאן