הישגים - הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות

לאחר מאבק ממושך אסף מרקר, המתמודד עם נכות נפשית הוכר כחבר קיבוץ

כנס שיח רב-לאומי בנוגע לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות

22-5-2017

ביום 22.5.17 ערכה הקליניקה שיח רב-לאומי בנוגע לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות וחובת ההתאמות. בשיח השתתפו דיויד לפופסקי מקנדה, לי-אן באסר מאוסטרליה, ויועד הלברסברג מנציבות השוויון בישראל.

לצפיה בתמונות לחצו כאן

לצפיה בתוכנית האירוע לחצו כאן

כנס הורות של אנשים המתמודדים עם מחלת נפש מקומה של הקהילה

22-5-2017

בתאריך כ"ו באייר תשע"ז - 22.5.2017 ערכה הקליניקה יחד עם הקליניקה לסיוע על פי המפשט העברי כנס בנושא זכויות  הורים המתמודדים עם מחלות נפש ומיקומם בקהילה.

הכנס כלל משפט מבוים, הקרנה של הסרט "אמא לא משוגעת" ושיחה עם גיבורת הסרט אמירה רענן. 

תודה רבה לאמירה, לשופטים: השופטת תמר סנונית פורר, עו"ס הילה שטרן, הרב רפי פויירשטיין והרב עזריאל אריאל. 
לסטודנטים שהשתתפו במשפט המבוים: רבקה נרקיס, משה פוקס, רועי בהרד, והדס פרסקי
 וכן למתמללת: עו"ד צביה אדמון

לצפיה בתמונות לחץ כאן 

לצפיה בסרטון מתוך הכנס לחץ כאן 

לצפיה בתוכנית הכנס לחץ כאן 

לקריאה של כתב הבקשה לחץ כאן

לקריאה של כתב התשובה לחץ כאן 

כנס מספר 2 - כשרות משפטית ואפוטרופסות בישראל - מגמות וחידושים

10-5-2016

נייר עמדה - מוגבלויות מזון וזכויות אנשים עם מוגבלויות

חידושים ומגמות באפוטרופסות בישראל, ינואר 2015

משפט מבוים "הזכות להורות של אנשים עם מוגבלות"

14-7-2010

בשנת הלימודים תש"ע קיימה הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות משפט מבוים בנושא "הזכות להורות של אנשים עם מוגבלות (הזמנה).

במשפט השתתפו סטודנטים מהקליניקה שכתבו את כתבי בי"ד בהנחייה צמודה של מנהלות הקליניקה ועו"ד ממשרד עו"ד גרוס, קלינהנדלר, חודק הלוי, גרינברג ושות'.

במשפט נטענו טענות שונות בנושא הנידון.

המטרה במשפט המבוים הייתה כפולה הראשונה הינה לימוד והתנסות של הסטודנטים במעין בית משפט והשניה הינה דיון בנושא חשוב ולהעלתו לשיח הציבורי.

בקישורים הבאים ניתן לראות את המסמכים עליהם התבסס המשפט:

סיפור המקרה

עתירה מנהלית

כתב תשובה

חוות דעת משפט עברי.

פסק הדין

לצפיה במשפט המבוים:

http://law-clinics.biu.ac.il/he/node/315

לצפייה בתמונות מהמשפט המבוים:

 http://law-clinics.biu.ac.il/he/image/tid/11

משפט מבוים בנושא הולדה בעוולה תשע"ב- 2012

23-4-2012

בשנת הלימודים תשע"ב קיימה הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות משפט מבוים בנושא "הולדה בעוולה" (הזמנה).

 

הסטודנטים שהשתתפו במשפט המבוים מטעם הקליניקה:

בשם התביעה- מר זאב לב ומר נמרוד זילברשטיין

בשם ההגנה- מר ידידיה רוזנצוויג וגב' בת ציון בן דוד

 

בהנחייתם המקצועית של עו"ד דן דולינר, עו"ד נעמה הוד

ממשרד עו"ד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

 

בהרכב השיפוטי:

ד"ר חיה עמינדב מנהלת האגף לטיפול באדם עם פיגור שכלי במשרד הרווחה

עו"ד אפרת ברזילי ממשרד עו"ד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

הרב שי פירון מנכ"ל עמותת הכל חינוך

 

בקישורים הבאים ניתן לראות את המסמכים עליהם התבסס המשפט וכן את פרוטוקול המשפט:

סיפור המקרה

כתב התביעה

כתב ההגנה

     - נספח הגנה א'

     - נספח הגנה ב'

פרוטוקול המשפט

לצפייה בתמונות מהמשפט לחצו כאן

 

משפט מבוים בנושא דיור בקהילה תשע"א 2011

5-6-2011

משפט מבוים "הזכות לדיור בקהילה"

בשנת הלימודים תשע"א קיימה הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות משפט מבוים בנושא "הזכות לדיור בקהילה" (הזמנה).

במשפט השתתפו סטודנטים מהקליניקה שכתבו את כתבי בי"ד בהנחייה צמודה של מנהלות הקליניקה ועו"ד ממשרד עו"ד גרוס, קלינהנדלר, חודק הלוי, גרינברג ושות'.

במשפט נטענו טענות שונות בנושא הנידון.

המטרה במשפט המבוים הייתה כפולה, הראשונה הינה לימוד והתנסות של הסטודנטים במעין בית משפט והשניה הינה לדיון בנושא חשוב ולהעלותו לדיון הציבורי.

בקישורים הבאים ניתן לראות את המסמכים עליהם התבסס המשפט:

סיפור המקרה

עתירה מנהלית

כתב תשובה

נספחים

פרוטוקול המשפט

לצפייה בתמונות מהמשפט כאן